Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Redelijke aanpassingen

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.

Om in het kader van een selectie een redelijke aanpassing te kunnen verkrijgen, moet u een formulier invullen dat ons allerlei inlichtingen bezorgt over uw handicap en over de moeilijkheden die u erdoor ondervindt bij sollicitatiegesprekken of andere selectietesten. Alle informatie over de erkende attesten vindt u in het formulier zelf. De inlichtingen die u via dit formulier verstrekt, zullen volkomen confidentieel door het ministerie worden verwerkt, in overeenstemming met de wet op de bescherming van de private levenssfeer. 

Aanvraagformulier voor redelijke aanpassingen om te kunnen deelnemen aan een selectieprocedure:

Inlichtingenformulier over de handicap van een kandidaat (pdf)
Inlichtingenformulier over de handicap van een kandidaat (word)