Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Keukenmedewerker/ster (m/v/x)

Referentie: 3011380/40000197- 40000195

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Omschrijving van de jobinhoud

Heb je zin in een leuke en gevarieerde job ? Ben je klantgericht en heb je een zekere interesse voor het keukenwezen?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

De directie Facilities is op zoek naar een gedreven werknemer om hun keukenteam te versterken. Als keukenmedewerker help je in de eerste plaats de chef met de voorbereidingen in de keuken. Daarnaast sta je in voor de bedeling van maaltijden en de bediening hiervan aan de personeelsleden. Tot slot draag je bij tot de netheid en onderhoud van de keuken en de Iris restaurant.

Als keukenmedewerker kom je terecht in het cateringteam, dat bestaat uit een 20-tal personen en deel uitmaakt van de directie Facilities.

Jouw takenpakket bestaat uit het volgende:

 • Koude (broodjes, koude desserten, salad bar, smoothies) of warme voedingswaren (soep, dagschotel, pasta, panini's, warme desserten, quiches) bereiden en/of garen: groenten schillen, schoonmaken en snijden, vlees en vis snijden, porties bereiden en schotels en broodjes maken, … met behulp van de gepaste toestellen en gereedschap en met inachtneming van de gezondheidsnormen. Alle gebruikte voedingswaren zijn verse producten en vereisen specifiek werk voor het maken van de schotels;
 • De klanten aan de toog bedienen (warme schotels, broodjes, panini's, pasta enz.);
 • De kassa bijhouden;
 • De toestellen van de cafetaria onderhouden en bevoorraden;
 • De vaat, het keukenmateriaal en de bedieningstogen schoonmaken volgens het schoonmaakplan;
 • Het restaurant en de daarbij horende personeelslokalen onderhouden; 
 • Zorgen dat de eigen werkkledij het nodige onderhoud krijgt;
 • Het gebruikte vaatwerk van de keuken ophalen in het gebouw;
 • Indien nodig als back-up fungeren voor een baristamedewerker.

 Overige taken:

 • Detecteren en signaleren van eventuele problemen;
 • Voorstellen formuleren ter verbetering van bijvoorbeeld nieuwe receptfiches ;
 • Respecteren van de verplichtingen van werknemers op het gebied van welzijn op het werk.

 Specifieke factoren voor deze functie:

- Het dragen van werkkledij en bijhorende veiligheidsschoenen is verplicht;

-  Je werkt volgens een stelsel van maximum 9u00 per dag. Het uurrooster ziet er als volgt uit:

 •  Aankomst op de werkvloer : tussen 7u00 en 8u00
 • Middagpauze te nemen tussen 10u50 en 11u40
 • Verlaten van de werkvloer tussen 15u06 en 16u06

Telewerk voor deze functie is niet mogelijk.

Situering binnen de organisatie

De directie Facilities zorgt voor het beheer van de administratieve gebouwen en van het onroerende patrimonium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook voor de diensten die nodig zijn voor de goede werking van de gewestelijke besturen.
De directie Facilities bestaat concreet uit 4 polen:
 • De pool "Sturing" coördineert het management van de directie en de beheersinstrumenten: financiële en menselijke middelen, communicatie en sturingsinstrumenten, overheidsopdrachten, uniek contactpunt voor het beheer van de aanvragen van onze klanten ("Single Point of Contact").
 • De pool "Administratieve gebouwen" beheert het onderhoud, de investeringen en de organisatie van de ruimtes binnen de gebouwen waarin de diensten van de Regering, zoals de gewestelijke ambtenaren, zijn ondergebracht.
 • De pool "Goederen en diensten" beheert de diensten bestemd voor onze interne klanten: aankoopcentrale (benodigdheden), kantines, onthaal, drukkerij, auto- en fietsvloot, briefwisseling, ...
 • De pool "Onroerend patrimonium" beheert de goederen die zijn opgenomen in lijst A van de inventaris van het vastgoedpatrimonium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (onderhoud, aankoop, verkoop, huur of verhuur, bouw, renovatie).

Profiel

Je moet absoluut jonger dan 25 zijn. De startbaanovereenkomsten zijn exclusief voorbehouden aan jongeren onder de 26 jaar. Het betreft een contract met een looptijd tot het einde van het trimester waarin u 26 jaar wordt.

Diploma 

Geen diploma vereist.

Deze 2 vacante betrekkingen staan open in de Nederlandse taalrol.  Vervolledig het cv in de taal van de functie waarvoor je je kandidaat stelt. De praktische proef en het jurygesprek zullen ook plaatsvinden in het Nederlands.

Kennis

 • Je kent het reilen en zeilen van een (groot)keuken (broodjes maken, voedselproducten versnijden en bereiden, de vaat schoonmaken, etc.). Dit zal gemeten worden aan de hand van een praktische test.

Je dient voor deze praktische test minstens 60% te halen om door te gaan naar de volgende stap in deze procedure. Indien je geen 60% behaald op dit gedeelte, zal je niet langer kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure (cut-off).

Functionele competenties

 • Je bevordert de groepsgeest  door jouw mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's;
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, je levert hen een persoonlijke dienstverlening  en onderhoudt constructieve contacten.

 De motivatie worden als zeer belangrijk beschouwd voor de functie, en weegt bijgevolg meer door in het eindresultaat.              

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een actieve kennis van het Frans aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt;
 • Een basiskennis inzake HACCP normen en een eerste ervaring in het horecawezen vormen eveneens een troef.

Wij bieden

Weddeschaal: D101

Beginloon (maandelijkse brutowedde, al aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen) :  € 2.310,80

We bieden een aangename werkomgeving gericht op jouw welzijn:

 • respect voor diversiteit en gelijke kansen
 • een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met een variabel uurrooster, 35 verlofdagen en ook automatisch vrijaf tussen kerstmis en nieuwjaar
 • hospitalisatieverzekering
 • kantines die zelfgemaakte gezonde maaltijden alsook voedingsadvies aanbieden
 • evenementen allerhande
 • sportzaal, stoelmassages...
 • een eigen crèche

 En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, bieden we bovenop je loon het volgende:

 • het trein- en/of busabonnement (TEC - DE LIJN) 100% terugbetaald
 • gratis MIVB-abonnement
 • fietsvergoeding als je met de fiets komt van 0,25€/km
 • werkgsm
 • maaltijdcheques met een waarde van 8 euro
 • Een taalpremie na het slagen voor een examen (tussen 600 en 3.200 euro bruto per jaar, nog niet geïndexeerd - huidige index x 1,9222)
 • een eindejaarspremie en vakantiegeld

 Bovendien krijg je verscheidene vormingsmogelijkheden  - met o.a. een opleidingspackage voor nieuwe medewerkers, competentiebalansen, opleidingen op maat, loopbaancoaching, etc.

 -        … raadpleeg al onze voordelen op overheidsdienst.brussels/jobs/!

Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.

Link naar het aanvraagformulier voor een redelijke aanpassing van de selectieprocedure: https://jobs.servicepublic.brussels/nl/page/amenagement-raisonnable/

Procedure

Indien je wilt deelnemen aan deze selectie, , gelieve je curriculum vitae en je motivatie (beide opgesteld in het Nederlands) door te sturen naar: sprb@actiris.be ten laatste op  10/10/2022. Om je kandidatuur optimaal te kunnen behandelen, dien je DE FUNCTIECODE 3011380/40000197- 40000195 VERPLICHT TE VERMELDEN.

De procedure verloopt als volgt:

 • Een preselectie op basis van de deelnemingsvoorwaarden van de vacature ;
 • De kandidaten die geslaagd zijn voor de preselectie zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een intakegesprek bij Actiris;
 • De 15 best gerangschikte kandidaten voor deze test zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de praktische proef. Indien er 60% behaald wordt op deze proef, wordt er deelgenomen aan een STAR- selectiegesprek die als doel heeft de specifieke competenties van de functie te evalueren. De praktische proef en het selectiegesprek zullen plaatsvinden bij de GOB tijdens de werkuren;
 • Het vereiste minimum om voor deze selectie te slagen is 60% op de praktische proef en 60% op het totaal.
 • Indien er voor deze procedure geen enkele laureaat geselecteerd is, worden de 15 volgende gerangschikte kandidaten bij de geïnformatiseerde anonieme test, uitgenodigd voor een praktische proef en selectiegesprek.

De uitnodigingen zullen via e-mail opgestuurd worden. Gelieve een correct email adres te vermelden in uw kandidatuur en deze regelmatig te raadplegen.

De praktische proef en de selectiegesprekken zullen plaatsvinden op de GOB, Iristower - Sint-Lazarusplein 2 – 1035 Brussel.

En na de selectieprocedure? Als je geslaagd bent?

De geselecteerde kandidaat/kandidate zal uitgenodigd worden om zo snel mogelijk in dienst te treden. De kandidaten die voor de proef slagen maar die niet als eerste aangeworven worden, worden opgenomen in een wervingsreserve. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang.

Info procedure:
Ekram El Azzouzi (Tel: 0490/ 49 48 40 / Mail: eelazzouzi@gob.brussels)
Info functie:
Noémie Beys (Tel: 02/800 30 19  / Mail: nbeys@gob.brussels) 

Aarzel niet om je in te schrijven op onze nieuwsbrief en zo op de hoogte te blijven van nieuwe vacatures bij de GOB: https://jobs.servicepublic.brussels/nl/page/mailinglist/

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.