Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Opleidingsbeheerder (m/v/x)

Referentie: 1225483/40000300

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Omschrijving van de jobinhoud

Houd je ervan om betrokken te raken bij je job om kwaliteitsvolle service te bieden?

Vind je ook dat de ontplooiing van medewerkers essentieel is voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger?

Ben je rigoureus, gestructureerd, autonoom en klantgericht?

Dan is dit een job voor jou!

Als opleidingsbeheerder verleen je administratieve en logistieke ondersteuning aan het opleidingsteam van de GOB (6 personen). Je verzorgt de administratieve, logistieke en boekhoudkundige opvolging van de opleidingen.

Je opdrachten:

- Je voert administratieve taken uit ter ondersteuning van het team (invoeren in het SAP-computersysteem, codering in Excel-tabellen, factuurtracering in SAP, beheer de servicemailbox....)

- Je organiseert opleidingen die in het jaarplan staan en verzorgt alle operationele aspecten (bestelbonnen en opvolgen van facturen, samenstellen van groepen, reserveren van zalen, oproepen van het personeel, invoeren van de aanwezigheden, zoeken van lesgevers,...).

Je behandelt de individuele en collectieve opleidingsaanvragen

Situering binnen de organisatie

De directie Human Resources heeft onder meer de opdracht om talentvolle medewerkers aan te trekken, hun talenten verder te laten ontwikkelen en hun welzijn te verzekeren bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).

De directie Human Resources is samengesteld uit een team van een zestigtal personen, die ingedeeld zijn in vijf pijlers:

- Administratief beheer en bezoldigingen
- Beheer en Aantrekken van talenten
- Welzijn
- Organisatieontwikkeling
- HR-sturing

De pijler Beheer en Aantrekken van talenten werft nieuwe talenten aan en stimuleert hun verdere ontwikkeling gedurende hun hele loopbaan via een geïntegreerd beleid op het vlak van onthaal, opleiding, begeleiding, mobiliteit en bevordering.

Het opleidingsteam tracht de opleidingsbehoeften van de besturen zo goed mogelijk in kaart te brengen en eraan tegemoet te komen. Het team behandelt de individuele of groepsaanvragen voor opleidingen, seminars, enz. en voert transversale opleidingsacties, onder meer via een jaarlijks vormingsplan.

Het team begeleidt de personeelsleden ook tijdens hun loopbaan voor wat de opleidingsaspecten betreft (opleidingsverlof, vrijwillige beroepsvorming, ...).

Diploma 

• getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan
• getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
• diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
• diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.


Als je je diploma in het buitenland behaald hebt, moet je beschikken over een Belgisch gelijkwaardigheidsattest (uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap of Franse Gemeenschap) dat overeenstemt met het niveau van deze betrekking om in dienst te kunnen treden. Als je een dergelijk attest nog niet hebt aangevraagd, doe je dat best zo snel mogelijk, omdat het verkrijgen van het attest verschillende weken in beslag neemt.
Indien je jouw diploma behaald hebt in een andere taal dan het Nederlands, dan dien je je taalkennis van het Nederlands te bewijzen aan de hand van het taalcertificaat Artikel 7 van Selor.
Je kan onder voorbehoud deelnemen aan de selectie indien je nog niet in bezit bent van het gelijkwaardigheidsattest en/of het artikel 7 van Selor. Op het moment van het aanwervingsvoorstel dien je deze documenten wel in jouw bezit te hebben. Zo niet, zal de job voorgesteld worden aan de volgende in de rangschikking.
Indien je in het bezit bent van een instapkaart niveau C (Selor), mag je ook deelnemen aan deze selectie.

Indien je jouw diploma behaald hebt in een andere taal dan het Nederlands, dan dien je je taalkennis van het Nederlands te bewijzen aan de hand van het taalcertificaat Artikel 7 van Selor.

Je kan onder voorbehoud deelnemen aan de selectie indien je nog niet in bezit bent van het gelijkwaardigheidsattest en/of het artikel 7 van Selor. Op het moment van het aanwervingsvoorstel dien je deze documenten wel in jouw bezit te hebben. Zo niet, zal de job voorgesteld worden aan de volgende in de rangschikking.

Indien je in het bezit bent van een instapkaart niveau C (Selor), mag je ook deelnemen aan deze selectie.

Functionele competenties

- Je structureert jouw eigen werk door prioriteiten te stellen en een veelheid aan verschillende taken op een systematische manier uit te voeren

- Je gaat om met problemen en lost ze zelfstandig op, je zoekt alternatieven en voert de oplossing uit

- Je zet je ten volle in  voor het werk door steeds het beste van jezelf te geven, hoge kwaliteit na te streven en door te blijven doorzetten, ook bij tegenwerking

- Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, je levert hen een persoonlijke dienstverlening  en onderhoudt constructieve contacten

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Je motivatie en de competentie in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. 

Niet vereist, wel een troef

- De volgende kennis zijn een pluspunt:

·         Kennis van HR-software (SAP of equivalent)

·         Kennis van Excel

·         Kennis van Outlook

- Je hebt een actieve kennis van het Frans aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt.

Wij bieden

Weddeschaal: C101

Beginloon (maandelijkse brutowedde, al aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen) : 2.122,28 €

We bieden een aangename werkomgeving gericht op jouw welzijn:

 • respect voor diversiteit en gelijke kansen
 • een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met een variabel uurrooster, 35 verlofdagen en ook automatisch vrijaf tussen kerstmis en nieuwjaar, de mogelijkheid tot telewerken[1]
 • hospitalisatieverzekering
 • kantines die zelfgemaakte gezonde maaltijden alsook voedingsadvies aanbieden
 • evenementen allerhande
 • sportzaal, stoelmassages...
 • een eigen crèche

En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, bieden we bovenop je loon het volgende:

 • het trein- en/of busabonnement (TEC - DE LIJN) 100% terugbetaald
 • gratis MIVB-abonnement
 • fietsvergoeding als je met de fiets komt van 0,24€/km
 • maaltijdcheques met een waarde van 8 euro
 • als je slaagt voor een examen een taalpremie, tussen 600 en 3.200 euro bruto per jaar
 • een tegemoetkoming van 20 euro per maand voor structurele telewerkers
 • een eindejaarspremie en vakantiegeld

Bovendien krijg je verscheidene vormingsmogelijkheden  - met o.a. een opleidingspackage voor nieuwe medewerkers, competentiebalansen, opleidingen op maat, loopbaancoaching, etc.

… raadpleeg al onze voordelen op overheidsdienst.brussels/jobs/!

Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.

Link naar het aanvraagformulier voor een redelijke aanpassing van de selectieprocedure: https://jobs.servicepublic.brussels/nl/page/amenagement-raisonnable/

[1] Dit is pas mogelijk wanneer uw aanvraag na indiensttreding gevalideerd wordt door uw verantwoordelijke(n).

Procedure

Indien je wil deelnemen aan deze selectie, gelieve je curriculum vitae en je motivatie (beide opgesteld in het Nederlands) door te sturen naar: sprb@actiris.be. Om je kandidatuur optimaal te kunnen behandelen, dien je DE FUNCTIECODE 1225483/40000300 VERPLICHT TE VERMELDEN.

De procedure verloopt als volgt:

 • Een preselectie op basis van de deelnemingsvoorwaarden van de vacature (diploma);
 • De kandidaten die geslaagd zijn voor de preselectie zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een intakegesprek bij Actiris;
 • De 10 best gerangschikte kandidaten voor deze test zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een STAR- selectiegesprek (eventueel voorafgegaan door een praktische test) die als doel heeft de specifieke competenties van de functie te evalueren. Dit selectiegesprek zal plaatsvinden bij de GOB tijdens de werkuren;
 • De uitnodigingen zullen via e-mail opgestuurd worden. Gelieve een correct email adres te vermelden in uw kandidatuur en deze regelmatig te raadplegen.

Het vereiste minimum om voor deze selectie te slagen is 60%.

De geselecteerde kandidaat/kandidate zal uitgenodigd worden om zo snel mogelijk in dienst te treden. De kandidaten die voor de proef slagen maar die niet als eerste aangeworven worden, worden opgenomen in een wervingsreserve. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang.

Info functie : Michaël Segers (msegers@sprb.brussels)

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.