Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Mobility Manager Ondernemingen (m/v/x)

Referentie: 40002070

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Omschrijving van de jobinhoud

In het kader van de uitvoering van het gewestelijke mobiliteitsbeleid moet de Mobility Manager Ondernemingen grote ondernemingen aanzetten om na te denken over de mobiliteit van hun werknemers en van de goederen en diensten die aan hun activiteiten verbonden zijn.

 • Je ondersteunt ondernemingen in samenwerking met de actoren van het bedrijfsleven (BECI, enz.) en Brussel Leefmilieu;
 • Je ontwikkelt en omkadert de opleiding tot mobility manager en het netwerk van mobility managers;
 • Je coördineert de organisatie van het jaarlijkse mobility salon voor ondernemingen;
 • Je zet sensibiliseringsacties op touw voor duurzame mobiliteit, zowel op het vlak van vervoer van personen als van goederen (BLP);
 • Je ontwikkelt nieuwe initiatieven en partnerschappen om de mobiliteitsvisie van Brussel Mobiliteit (GoodMove) ingang te doen vinden.   

Situering binnen de organisatie

De Directie Mobiliteit en Verkeersveiligheid van Brussel Mobiliteit is een directie van de dienst Planning, die een coherente en geïntegreerde gewestelijke strategie ontwikkelt inzake het mobiliteitsaanbod en de mobiliteitsvraag alsook op het gebied van verkeersveiligheid.  

Ze begeleidt de interne en externe partners om de visie inzake mobiliteit en verkeersveiligheid op het Brusselse grondgebied in de praktijk om te zetten en ze moedigt gedragsveranderingen ten gunste van een meer duurzame en veiligere mobiliteit aan.

De Cel Mobility Management and Sensibilisation is een team van vijf personen die zich bezighouden met de opvolging van de Schoolvervoerplannen en de Bedrijfsvervoerplannen alsook de organisatie van de grote sensibiliseringscampagnes zoals Bike for Brussels of de Week van de Mobiliteit.

Profiel

Diploma

 • diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, master (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies
 • diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

Als je je diploma in het buitenland behaald hebt, moet je beschikken over een Belgisch gelijkwaardigheidsattest (uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap of Franse Gemeenschap) dat overeenstemt met het niveau van deze betrekking om in dienst te kunnen treden. Als je een dergelijk attest nog niet hebt aangevraagd, doe je dat best zo snel mogelijk, omdat het verkrijgen van het attest verschillende weken in beslag neemt.

Indien je jouw diploma behaald hebt in een andere taal dan het Nederlands, dan dien je je taalkennis van het Nederlands te bewijzen aan de hand van het taalcertificaat Artikel 7 van Selor.

Je kan onder voorbehoud deelnemen aan de selectie indien je nog niet in bezit bent van het gelijkwaardigheidsattest en/of het artikel 7 van Selor. Op het moment van het aanwervingsvoorstel dien je deze documenten wel in jouw bezit te hebben. Zo niet, zal de job voorgesteld worden aan de volgende in de rangschikking.


Functionele competenties

 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en je onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren
 • Je geeft advies geven aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van je expertise
 • Je hebt impact , je onderhandelt om tot een win-winsituatie te komen en overtuigt een publiek
 • Je bouwt van relaties en netwerken op met mensen binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende hiërarchische niveaus

De motivatie wordt als heel belangrijk beschouwd voor deze functie en weegt meer door in het eindresultaat.    


Niet vereist, wel een troef

 • Een kennis van het BWLKE (Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing) van 02/05/2013 : Titel 3, Hoofdstuk 1
 • Een kennis van de elementen van Good Move die verband houden met ondernemingen
 • Je hebt een actieve kennis van het Frans aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt en met Franstalige partners zal communiceren.

Wij bieden

Weddeschaal: A101
Beginloon (maandelijkse brutowedde, al aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen) : 3241,55€

We bieden een aangename werkomgeving gericht op jouw welzijn:
•    respect voor diversiteit en gelijke kansen
•    een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met een variabel uurrooster, 35 verlofdagen en ook automatisch vrijaf tussen kerstmis en nieuwjaar, de mogelijkheid tot telewerken
•    hospitalisatieverzekering
•    kantines die zelfgemaakte gezonde maaltijden alsook voedingsadvies aanbieden
•    evenementen allerhande
•    sportzaal, stoelmassages...
•    een eigen crèche

En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, bieden we bovenop je loon het volgende:
•    het trein- en/of busabonnement (TEC - DE LIJN) 100% terugbetaald
•    gratis MIVB-abonnement
•    fietsvergoeding als je met de fiets komt van 0,24€/km
•    maaltijdcheques met een waarde van 8 euro
•    als je slaagt voor een examen een taalpremie, tussen 600 en 3.200 euro bruto per jaar
•    een tegemoetkoming van 20 euro per maand voor structurele telewerkers
•    een eindejaarspremie en vakantiegeld

Bovendien krijg je verscheidene vormingsmogelijkheden  - met o.a. een opleidingspackage voor nieuwe medewerkers, competentiebalansen, opleidingen op maat, loopbaancoaching, etc.

-    … raadpleeg al onze voordelen op overheidsdienst.brussels/jobs/!


Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap
De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.

Link naar het aanvraagformulier voor een redelijke aanpassing van de selectieprocedure: https://jobs.servicepublic.brussels/nl/page/amenagement-raisonnable/


Procedure

Als je aan deze selectie wilt deelnemen, gelieve ons vóór 29/03/2020 om middernacht jouw curriculum vitae en jouw motivatie (beide opgesteld in het Nederlands) te bezorgen :
•    via onze website https://servicepublic.brussels/jobs/
•    of aan : GOB, Directie Human Resources, Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel.

De procedure verloopt als volgt:

 • Een preselectie op basis van de deelnemingsvoorwaarden van de vacature (diploma);
 • De kandidaten die geslaagd zijn voor de preselectie zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een anonieme computergestuurde test;
 • De 10 best gerangschikte kandidaten voor deze test zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een STAR- selectiegesprek (eventueel voorafgegaan door een praktische test) die als doel heeft de specifieke competenties van de functie te evalueren. Dit selectiegesprek zal plaatsvinden tijdens de werkuren;
 • Het vereiste minimum om voor deze selectie te slagen is 60%. 
 • Indien er voor deze procedure geen enkele laureaat geselecteerd is, worden de 10 volgende gerangschikte kandidaten bij de geïnformatiseerde anonieme test, uitgenodigd voor een selectiegesprek.

De uitnodigingen zullen via e-mail opgestuurd worden. Gelieve een correct email adres te vermelden in uw kandidatuur en deze regelmatig te raadplegen.

De weerhouden kandidaat/kandidate zal uitgenodigd worden om zo snel mogelijk in dienst te treden. De kandidaten die voor de proef slagen maar die niet als eerste aangeworven worden, worden opgenomen in een wervingsreserve. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang.

Om een efficiënte opvolging van jouw kandidatuur te garanderen, is het uitermate belangrijk dat je in elke communicatie NADRUKKELIJK DE FUNCTIECODE 40002070 vermeldt.

Contact

Info over de jobinhoud: Christine Heine (02/204.19.23 - chheine@gob.brussels)

Info over het verloop van de selectieprocedure: Ekram El Azzouzi (02/800.34.27 - eelazzouzi@gob.brussels)

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.