Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

5 Taxistewards (m/v/x)

Referentie: 40000337 – 40000622 – 40000943 – 40000967 - 4

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Omschrijving van de jobinhoud:

Je zal deel uitmaken van een team van 15 stewards, die als hoofdtaak hebben de taxigebruikers te informeren en het oppikken en afzetten van de klanten te optimaliseren op bepaalde grote taxistandplaatsen (Zuidstation, conferentiecentrum Borschette, Luxemburgplein, de Beurs, Flageyplein, begraafplaats van Elsene, Terkamerenbos, ...), op gevoelige plaatsen, tijdens bepaalde evenementen en manifestaties, ...
Op het terrein spoor je de chauffeurs en de klanten aan om de regelgeving in verband met taxi's en huurvoertuigen met chauffeur na te leven. Je bent een tussenpersoon voor de klanten, de chauffeurs en de Directie Personenvervoer en je meldt elk incident of elke nuttige informatie aan je verantwoordelijke.
Hetzelfde soort werk kan van je gevraagd worden voor andere vormen van bezoldigd personenvervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (bijvoorbeeld: huurvoertuig met chauffeur).
Je draagt bij tot de goede werking van het bestuur en de toepassing van de bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel geldende waarden door mee te werken aan een nauwgezette toepassing van de regelgeving.
Er worden je nog andere taken toevertrouwd:
 • Je werkt mee aan de omkadering van Brusselse evenementen die veel taxigebruik met zich meebrengen (Salon Seafood, Salon Label Expo, …);
 • Je werkt samen met de taxicontroleurs en met andere controlediensten (RZS, RSVZ, arrondissementcel ...), met de politiezones en met de andere cellen van de directie Taxi's.
Naast het algemene opleidingspakket voor nieuwe medewerkers is ook voorzien in een interne opleiding bij de Directie Personenvervoer. Je krijgt tijdens de werkuren ook taalopleidingen aangeboden (Frans en Engels) waarin je met concrete situaties leert omgaan.
Je geeft blijk van teamgeest, loyaliteit en integriteit.

 

Specifieke factoren in verband met de functie
Je werkt ongeveer één weekend per maand, alsook twee avonden en/of nachten per maand. Er is een verplicht uniform te dragen wanneer je terreinwerk doet.

 

Situering binnen de organisatie:

De Directie Personenvervoer verstrekt vergunningen aan uitbaters van taxi's, limousines en bijzondere vormen van geregeld vervoer, en ziet toe op de naleving van de uitbatingsvoorwaarden.
Ze beheert de toegang tot het beroep van taxichauffeur en behandelt de klachten van het cliënteel en het publiek.
Ze beheert ook verschillende dossiers op vraag van het kabinet van de toezichthoudende minister (bijvoorbeeld de collectieve taxidiensten, de taxicheques, de tevredenheidsenquêtes van het cliënteel, de signalisatie van taxistandplaatsen, de visuele identiteit van de taxi's, de wijzigingen aangebracht aan de regelgeving, enz.).
Meer informatie over de website van Brussel Mobiliteit: https://mobilite-mobiliteit.brussels/

 

Profiel

Functionele competenties
 • Je gaat om met problemen en lost ze zelfstandig op, je zoekt alternatieven en voert oplossingen uit;
 • Je begeleidt anderen, oefent een voorbeeldfunctie uit en ondersteunt hen in hun dagelijks functioneren;
 • Je drukt je mondeling uit op een duidelijke en begrijpelijke manier;
 • Je toont respect voor anderen, hun ideeën en meningen en aanvaardt procedures en instructies;
 • Je reageert resultaatgericht op stress, controleert de eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.
De vetgedrukte vaardigheid wordt als zeer belangrijk voor de functie beschouwd en kent daarvoor een dubbele weging. Ze zal dus zwaarder doorwegen in de uiteindelijke score.

 

Bijkomende vereisten voor deze functie
Voor deze functie is een rijbewijs B vereist.
Niet vereist, wel een troef
Je zult in een meertalige omgeving werken. Kennis van het Frans en het Engels worden beschouwd als een belangrijke troef.

 

Wij bieden

Weddeschaal: C101
Beginloon (maandelijkse brutowedde, al aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen) : 2.080,71 €
Bijkomende voordelen:
 • 35 verlofdagen per jaar
 • maaltijdcheques
 • opleidingspakket voor nieuwkomers
 • gratis MIVB-abonnement
 • mogelijkheid om in te tekenen op een hospitalisatieverzekering via de vzw Sociale Dienst
 • gratis woon-werkverkeer
 • fietspremie: 0,22 €/km
Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap
De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.
Link naar het aanvraagformulier voor een redelijke aanpassing van de selectieprocedure: https://brujobs.brussels/nl/page/amenagement-raisonnable/

 

Procedure

Indien je wil deelnemen aan deze selectie, , gelieve je curriculum vitae en je motivatie (beide opgesteld in het Nederlands) door te sturen naar: sprb@actiris.be. Om je kandidatuur optimaal te kunnen behandelen, dien je DE FUNCTIECODE 862624/40000337 – 40000622 – 40000943 – 40000967 - 40001236 VERPLICHT TE VERMELDEN.
De procedure verloopt als volgt:
 • Een preselectie op basis van de deelnemingsvoorwaarden van de vacature (werkervaring, diploma);
 • De kandidaten die geslaagd zijn voor de preselectie zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een intakegesprek bij Actiris;
 • De 20 best gerangschikte kandidaten voor deze test zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een STAR- selectiegesprek (eventueel voorafgegaan door een praktische test) die als doel heeft de specifieke competenties van de functie te evalueren. Dit selectiegesprek zal plaatsvinden bij de GOB tijdens de werkuren;
 • De uitnodigingen zullen via e-mail opgestuurd worden. Gelieve een correct email adres te vermelden in uw kandidatuur en deze regelmatig te raadplegen;
 • De geselecteerde kandidaat/kandidate zal uitgenodigd worden om zo snel mogelijk in dienst te treden.
 • De kandidaten die voor de proef slagen maar die niet als eerste aangeworven worden, worden opgenomen in een wervingsreserve. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang.
Info procedure: Ekram El Azzouzi (Tel: 02/800 34 27 / Mail: eelazzouzi@gob.brussels) 
Info functie: Bart Ooms (Tel: 02/204 18 28/ Mail: booms@gob.brussels)